bengt

Welcome!

My name is Bengt Andreasson. I live in Lund, Sweden. I work as a freelance-guitarist and as a teacher of classical guitar at Hvidovre Music School in Denmark.

On this site you can listen to some recordings I have made. Some of the pieces I have recorded to inspire my students, who are also playing them. And some pieces I have recorded just because I like to play them. I hope you enjoy listening!

Välkommen!

Jag heter Bengt Andreasson. Jag arbetar som freelance-gitarrist och som lärare i klassisk gitarr vid Hvidovre Musikskole i Danmark.

På den här sidan finns det några inspelningar jag gjort. Några är stycken jag spelat in för att inspirera mina elever som också spelar dem. Och några har jag spelat in bara för att jag tycker om att spela dem. Jag hoppas att du tycker om att lyssna till dem!